تماس

واحد ثبت نام مجموعه ها

09196228804
حجت الاسلام علی مخدومی

واحد ثبت نام

09376674966 | 09387701256
آقای شیرازی

واحد پشتیبانی سایت

09021350313
آقای محمدی

واحد نذر سلامت

09354605095
آقای سلیم زاده

واحد جهاد دوزندگی

09125404648
آقای قهرمانی

واحد ترابری

09193997742
آقای شهریاری

  • پیام

    پیام ، سوال ، پیشنهاد یا انتقاد خود را وارد کنید
  • لطفا باکس زیر را علامت بزنید