تماس: 09376674966
0 +
بیمارستان
تحت پوشش
0 +
داوطلب
0 +
بسته میان وعده روزانه کادر بیمارستان
0 +
ساعت شیفت کاری
0 +
لباس مخصوص دوخته شده
0 +
ماسک دوخته شده

برای مبارزه با کرونا چیکار میشه کرد؟

طرح های جهادگران سلامت
خدمت در بیمارستان ها
تولید البسه بیمارستانی
پیک سلامت
ارسال نیازها و خریدها به درب منازل
خادم مدافعان سلامت
خدمت به کادر درمانی
صدای سلامت
پاسخگویی تخصصی
خادم سلامت محله
پاکسازی سطوح شهر
حسینیه سلامت
احداث درمانگاه موقت

نکات بهداشتی برای پیشگیری و درمان بیماری کرونا