طرح همیار سلامت

 • کمک رسانی به جامعه پزشکی و پرستاری
 • کمک در ایجاد روحیه مثبت و حمایت عاطفی بیماران با انس و همدردی با آنها
 • یاری رسانی در امور شخصی، حمایتی و مراقبتی بیمار در حوزه امور غیرتخصصی
 • کمک رسانی معنوی به خانواده و بازماندگان بیماران و متوفی
 • کمک در جهت دهی فضای عمومی جامعه در راستای مهار کردن بیماری

با توجه به حجم بالای مبتلایان و افراد بستری شده در بیمارستان‌ها رسیدگی و نیز احتمال ترخیص بخشی از پرسنل درمانی بخاطر دارا بودن بیماری­های زمینه­ای (بیماری­ هایی که درصورت ابتلا به کرونا موجب وخامت وضعیت بیمار می­شوند)، فشار کاری و روحی سنگینی متوجه کادر درمانی مراکز پزشکی خواهد بود. نیروهای جهادی گرد هم آمده در این قرارگاه، در این مرحله، با رعایت نکات پزشکی و بهداشتی آموزش دیده شده و با تقسیم کار منظم از سوی مسئولین درمانی بیمارستان مربوطه، به ارتباط مشخص با بیماران دارای وضعیت غیرحاد و ارائه ی خدمات مورد نیاز آنها پرداخته و طی انس و ارتباط عاطفی و محبتی به دست آمده از آن به ایجاد روحیه ی مثبت و قوت قلب بیماران می پردازند.

جلسات توجیهی برای مصاحبه و توضیح شرایط ثبت نام در طرح

حضور در بیمارستان و جلسات توجیهی بیمارستان

بیمارستان هایی که نیروهای جهادگران سلامت در آن خدمت میکنند.

بیمارستان بهارلو

بیمارستان فیروزگر

بیمارستان فیروزآبادی

بیمارستان شهدای تجریش

بیمارستان شهدای گمنام

بیمارستان امام حسین(ع)

بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

بیمارستان نقاهت گاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بیمارستان نقاهت گاه های دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • گزینش داوطلبان دارای توانمندی ارتباط مؤثر کلامی و نیز قادر بر کمک های مراقبتی و حمایتی

  • توجه بــه عدم ابتلای شخص یا بستگان نزدیک فرد داوطلب منتخب به بیماری های زمینه ای

  • و حساس (قشر آسیب پذیر) تضمین خدمات بیمه ای نسبت به افراد مشغول در طرح (بیمه عمر و…)

  • آموزش و ارائه اولیه بهداشتی و مراقبتی به داوطلبان توسط نیروهای متخصص حوزه بهداشت

  • تأمین امکانات و تجهیزات بهداشتی نیروها داوطلبان پذیرفته شده